รู้จักสนามบินที่เซอร์เบีย

ข้อมูลติดต่อสนามบินสำคัญในเซอร์เบีย สำหรับท่านที่ไปเที่ยวเซอร์เบียแบบส่วนตัว กับ SEE YOU AGAIN ท่านต้องเดินทางถึงเซอร์เบียเอง แล้วเราไปรอรับท่าน ณ ปลายทางนะคะ ^_^ คนรถจะชูป้ายชื่อ รอรับที่นอกเกทเลยค่ะ

ข้อมูลประเทศเซอร์เบีย

ประเทศเซอร์เบีย หรือชื่อทางการว่า “สาธารณรัฐเซอร์เบีย” (Republic of Serbia) เป็นประเทศสาธารณรัฐตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป แต่ประเทศเซอร์เบียไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นและกลุ่มประเทศอียู