ข้อมูลประเทศเซอร์เบีย

 

ข้อมูลประเทศเซอร์เบียประเทศเซอร์เบีย หรือชื่อทางการว่า “สาธารณรัฐเซอร์เบีย” (Republic of Serbia)
เป็นประเทศสาธารณรัฐตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป
แต่ประเทศเซอร์เบียไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นและกลุ่มประเทศอียู


เมืองหลวง : กรุงเบลเกรด มีประชากรอาศัยประมาณ 2 ล้านคน
อดีตเซอร์เบีย คือ ประเทศยูโกสลาเวีย :
เซอร์เบียเดิมเป็น ๑ ใน ๖ สาธารณรัฐภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (โครเอเชีย สโสวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เซอร์เบีย มอนเตเนโกร และมาซิโดเนีย) โดยเซอร์เบียเป็นศูนย์กลาง

การปกครอง : ปัจจุบันเป็นประเทศสาธารณรัฐ ปกครองโดยประธานาธิบดี

ศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริตส์ นิกายออร์ทอดอกซ์ 86% และนิกายโรมันคาทอลิก 8%

ภาษาราชการ : เซอร์เบีย

สกุลเงิน : ดีนาร์

ประชากร : ประมาณ 8 ล้านคน

พรมแดน : มีอาณาเขตติดต่อกับฮังการีทางทิศเหนือ ติดต่อกับโรมาเนียและบัลแกเรียทางทิศตะวันออก ติดต่อกับมาซิโดเนียและแอลเบเนียทางทิศใต้ และติดต่อกับมอนเตเนโกร โครเอเชีย และบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนาทางทิศตะวันตก