ทัวร์ยุโรปส่วนตัว (BOS003) แกรนด์บอสเนีย ครบไฮไลต์ (8 วัน 7 คืน)


ทัวร์ยุโรปส่วนตัว เที่ยวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา พาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของประเทศ ความงามที่ซุกซ่อนอยู่ของยุโรป ครบทั้งเมืองหลวงและเมืองเก่า ธรรมชาติสุดบริสุทธิ์ พาเที่ยวครบไฮไลต์ (8 วัน 7 คืน) เริ่มทริปที่เบลเกรด เซอร์เบีย และจบทริปที่ซาราเจโว พาเที่ยวครบความเป็นบอสเนียแบบจาะลึก แต่กรุ๊ปเล็ก ส่วนตัว ปรับเปลี่ยนโปรแกรม ได้ตามความต้องการของคณะ

 

ทัวร์ยุโรปส่วนตัว แกรนด์บอสเนีย ครบไฮไลต์ (8 วัน 7 คืน)

 

ทัวร์บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เที่ยวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ชมเมืองเกาแก่แห่งยุคออตโตมัน คาบสมุทรบอลข่าน

Day 1 - BELGRADE

Day 2 - SARAJEVO

Day 3 - TRAVNIK - JAJCE

Day 4 - BIHAC - UNA

Day 5 - MOSTAR - BLAGAJ

Day 6 - POCITELJ - KRAVICE - KONJIC

Day 7 - SARAJEVO

Day 8 - SARAJEVODay 1 - Belgrade

เรารอรับท่าน ณ ท่าอากาศยานเบลเกรด นิโคลา เทสลา กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย พาเที่ยวกรุงเบลเกรด

กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย หรือชื่อทางการว่า “สาธารณรัฐเซอร์เบีย” เป็นประเทศสาธารณรัฐตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป เมืองหลวงคือกรุงเบลเกรด


พาชมอุทยานกลาง Kalemegdan และป้อมปราการเบลเกรด (The Belgrade Fortress) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบลเกรด ป้อมปราการเบลเกรดตั้งอยู่บนเนินเขาสีขาว ถูกทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่กว่า 16 ศตวรรษ ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงกรุงเบลเกรด เพราะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง จึงสามารถชมวิวพาโนราม่าของแม่น้ำซาว่าและแม่น้ำดานูบ พร้อมชมวิวเมืองทั้ง 2 ฝั่งของกรุงเบลเกรดและฝั่ง New Belgrade อันงดงาม


เดินเที่ยวช้อปปิ้งและทานอาหารเที่ยงที่ถนน knez mihailova ถนนสายช้อปปิ้งในใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงวิหารเซนต์ซาว่า (St. Sava Church) ที่สำคัญมากของประเทศเซอร์เบีย ถือเป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุด ถูกสร้างให้เป็นเกียรติกับนักบุญซาว่า ผู้ก่อตั้งเซอร์เบียออร์โธดอกซ์ค้างคืนที่เมือง Belgrade, Serbia


Day 2 - SARAJEVO


ช่วงเข้า ออกเดินทาง 300 กม. ไปยังกรุงซารางเยโว (SARAJEVO) เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนี้ เป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบอสนีแอก ชาวโครแอต และชาวเซิร์บ


ชมและเพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และความงามของสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบที่ยังคงสภาพเดิมเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ชมโบสถ์ THE CATHEDRAL OF JESUS’ SACRED HEART โบสถ์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศบอสเนีย เมื่อปี 1889 เป็นสถาปัตยกรรมบบนีโอ-กอธิค โดยบริเวณด้านหน้ามีรอยหยดเลือดจำลองเพื่อรำลึกถึงเหตุการสูญสียครั้งใหญ่ของประเทศ


ชมมัสยิด EMPEROR’S MOSQUE มัสยิดแบบออตโตมัน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1457 หลังจากออโตมันได้ปกครองบอสเนีย

ย้อนอดีตตามหาจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นชนวนต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1บริเวณสะพานแม่น้ำ MILJACKA

ค้างคืนที่เมือง Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Day 3 - TRAVNIK - JAJCE


ออกเดินทางสู่เมืองทราฟนิค (TRAVNIK) ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ระยะทาง 91 กม.เที่ยวชมเมืองเก่าแก่ที่เฟื่องฟูสมัยออตโตมันเข้ายึดครอง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศและอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงนัก


ทราฟนิคถือกำเนิดขึ้นในสมัยโรมันแต่เจริญเฟื่องฟูในสมัยการปกครองของราชอาณาจักรบอสเนียและสมัยออตโตมัน เข้ายึดครอง เป็นอดีตเมืองหลวงของออตโตมันแห่งบอสเนีย เป็นระยะเวลา 150 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1697-1850 ในปัจจุบันยังคงเห็นมัสยิดเก่าแก่ที่ใช้สถาปัตยกรรมอิสลามอันวิจิตรงดงามที่รอดพ้นจากสงครามกลางเมืองมาได้

ทราฟนิคยังเป็นบ้านเกิดของฮีโว อานดริช กวีผู้ได้รับโนเวลสาขาวรรณกรรม และเป็นเมืองที่ทำชวาปี้ (อาหารพื้นเมือง) ได้อร่อยชมปราสาททราฟนิค (STARIGRAD TRAVNIK) ตั้งอยู่บนไหล่เขาพลาวาโวด้า ซึ่งตัวปราสาทถูกล้อมด้วยกำแพงหินที่ขาวสะอาดให้ม่านชมวิวมุมสูง ชมบรรยากาศเมืองที่น่ารักแห่งนี้เดินทางสู่เมืองจาจ์ส (JAJCE) ใช้เวลา 1.15ช.ม. ระยะทาง 68 กม. เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตอนเหนือน้ำตกมีความสวยงามมาก เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับขนานนามถึงวิวธรรมชาติที่สวยงาม


น้ำตกพลิวา (PLIVA WATERFALLS) น้ำตกพลิวาตั้งอยู่กลางเมืองจาจ์ส เป็นน้ำตกที่น่าประทับในใจในตะวันออกเฉียงใต้ และยังติดอันดับน้ำตกที่สวยในโลก น้ำตกแห่งนี้มีความสูงอยู่ประมาณ 22 เมตร เป็นน้ำตกที่อยู่ระหว่าง จุดบรรจบของแม่น้ำพลิวาอีกด้วย

แวะถ่ายรูป WATER MILLS โรงสีเก่าแก่แห่งเดียวดั่งที่อยู่บนแม่น้ำพลิวา โดยสมัยก่อนโรงสีแห่งนี้ชาวบ้านท้องถิ่นได้ มีการใช้ในการบดข้าวสาลีให้เป็นแป้งเพื่อเป็นสะเบียงอาหารแก่ทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ค้างคืนที่เมือง Jajce, Bosnia and Herzegovina


Day 4 - BIHAC - UNA


ช่วงเช้า ออกเดินทาง สู่เมืองบีฮัช (BIHAC) ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ช.ม. เป็นระยะทาง 155 กม. เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยูน่าและยังมีคเฟ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเป็นย่อมๆ ล้อมรอบแม่น้ำ


เดินเล่นชมเมืองบีฮัช (BIHAC) ซึ่งเป็นเมืองในรัฐอูนาซาประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ - ตะวันตกของประเทศ บนฝั่งแม่น้ำอูนาใกล้ชายแดนประเทศโครเอเชีย ซึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศตุรกีจนถึง ค.ศ.1878


จากนั้นเดินทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที สู่อุทยานแห่งชาติ UNA (Nacionalni park Una) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของบอสเนียใกล้ชายแดนโครเอเชีย


ชมน้ำตกสตรัคคิบุค (STRBACKI BUK WATERFALL) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างประเทศบอสเนีย เฮซอร์โกวีน่ากับโครเอเชีย น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีความสูงถึง 24.5 เมตร และเป็นน้ำตกที่มีความงดงามที่สุดในอุทยานแห่งชาติยูน่า ถ่ายรูปวิวสวยๆ


ออกเดินทาง 30 นาที ระยะทาง 10 ก.ม. ไปเที่ยวหมู่บ้านโอราซาส (ORASAC VILLAGE) เป็นเมืองเก่าของอุทยานแห่งชาติยูน่า มีป้อมปราการและหมู่บ้านเป็นแบบยุคกลาง ตั้งอยู่บนเนินเขาโอราซาส หมู่บ้านแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 13 และ 15 ทุกวันนี้ยังคงมีกำแพงเมืองที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีประตู และหอคอยใกล้ๆยังมีมัสยิดและหออาซานในยุคออตโตมันอีกด้วย


ออกเดินทาง 50 กม. มาค้างคืนที่เมือง Una-Sana, Bosnia and Herzegovina (เกสต์เฮ้าส์ Una-C, Martin Brod bb, Bihac, 77000, Una-Sana, Bosnia and Herzegovina)

Day 5 - MOSTAR - BLAGAJ


ช่วงเช้าออกเดินทาง 250 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. ไปยังเมืองโมสตาร์ (MOSTAR) มอสตาร์เป็นเมืองหลักและจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวบอสเนีย ด้วยภูมิศาสตร์ที่ขนาบด้วยหุบเขาเนเร็ตวาพร้อมกับแม่น้ำสายหลักชื่อเดียวกัน อีกทั้งยังมีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากซาราเยโว บันยา ลูคา (Banja Luka) และ ตุซลา (Tuzla) ในช่วงที่อยู่กับอดีตยูโกสลาเวีย มอสตาร์เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ ในทางการเมืองถือว่าเป็นเมืองหลวงของเขตเฮอร์เซโกวีนา เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมของกลุ่มโครแอท


เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต

โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (NERETVA) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กีสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช

ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่าโมสตาร์ มาจากคำว่า “THE BRIDGE KEEPERS” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูแลรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทว่า


ชมเมืองแบบเติร์ก (TURKISH HOUSE) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านเดินอิสระเดินซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากนั้น เดินทาง 15 กม. ใช้เวลา 20 นาที สู่เมืองบลากายจ์ (BLAGAJ) ตลาดเทปา ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลก


เดินชมเมืองเก่าแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เข้าชมบ้านแบบเติร์ก (TURKISH HOUSE) ซึ่งอยู่อีกไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบัน เจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติร์ก แล้วเดินช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

ค้างคืนที่เมือง Blagaj, Bosnia and Herzegovina

Day 6 - POCITELJ - KRAVICE - KONJIC

ช่วงเช้า เดินทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที สู่หมู่บ้านโพซิเทล (POCITELJ) หมู่บ้านที่สร้างด้วยหินในยุคกลางและออตโตมันที่สวยงาม เมื่อมาถึง คุณจะได้เดินขึ้นเขาไปยัง ป้อมปราการที่มองเห็นหมู่บ้านจากด้านบนของเนินเขา อดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัยของทหารยามและทหาร เพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นจากหุบเขาเนเรทวา

ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบผสมผสานระหว่างศาสนาอิสลามแบบโบราณที่หาชมยาก ชมสุเหร่าทางมุสลิมบบป้อมปราการที่สร้างโดยกษัตริย์ในอดีตทางศาสนาคริสต์


บ่าย เดินทาง 35 นาที ระยะทาง 25 กม. สู่เมืองคราวิซ (KRAVICE) เข้าชมน้ำตกคราวิซ (KRAVICE WATERFALL) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของบอสเนีย


โดยนั่งรถไฟขนาดเลกในการเดินทาง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่บนแม่น้ำรีบาแซท (RIVER TREBLZAT) มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 25 เมตร และจากปลายน้ำตกถึงรัศมีโดยรอบทะเลสาบกว้างประมาณ 125 เมตร และในช่วงฤดูร้อนจะร้อนมากซึ่งเป็นอิทธิพลในแถบเมดิเตอร์เรเนียน อาจจะด้วยเหตุผลที่ทำให้บริเวณชาดหาดของทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่นิยมในการอาบแดด ปิกนิคและกิจกรรมอื่นๆๆ ให้ท่านได้ถ่ยภาพบริเวณน้ำตกและชายหาดริมทะเลสาบ

เดินทางสู่เมืองคอนยิค (KONJIC) ใช้เวลา 1.15 ช.ม. ระยะทาง 70 ก.ม. และค้างคืนที่เมืองนี้

ค้างคืนที่เมือง Konjic, Bosnia and Herzegovina

Day 7 - SARAJEVO

ช่วงเช้า เที่ยวเดินเล่น เมืองคอนยิค เมืองที่มีชื่อเสียงจากสะพานเก่าแก่ STARI KAMENI MOST U KONJICU ที่สร้างสมัยศตวรรษที่ 17 สะพานนี้ข้ามผ่านแม่น้ำสีเขียวมรกตที่ชื่อ Neretva และชอปปิ้งงานฝีมือไม้ที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

ถ่ายรูปกับทะเลสาบ JABLANICA LAKE เกิดจากแม่น้ำสายหลักที่มีความยาวถึง 13 กิโลเมตร มีความลึกถึง 80 เมตร ทอดยาวจากเมืองจาบลานิก้าจนถึงเมืองคอนยิค แม่น้ำแห่งนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนและทำกจกรรมด้วยความสวยงามของแม่น้ำที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

เดินทางสู่เมืองซารางเยโว (SARAJEVO) ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม. ระยะทาง 60 ก.ม.

ชมอุโมงค์แห่งความหวัง TUNNEL OF HOPE เป็นอุโมงค์ที่ขุดขึ้นมาในสงครามกลางเมือง เพื่อลำเลียงอาหารและทหาร Serb Forces ที่อยู่ตามภูเขาล้อมรอบเมืองระหว่างสงครามกลางเมือง จะมีนักแม่นปีนของเซิร์บประจำอยู่ ถ้าใครมาจากบ้านก็จะถูกยิง ทำให้ชาวเมืองแทบจะอดตาย ทำให้มีการขุดอุโมงค์นี้ขึ้นมาเพื่อลำเลียงน้ำ อาหาร และทหาร ก็เลยเรียกอุโมงค์นี้ว่า Tunnel of hope (อุโมงค์แห่งความหวัง)โดยอุโมงค์นี้มีความยาวประมาณ 800 เมตร ขุดผ่านใต้รันเวย์ของสนามบินซารางเยโว บริเวณกลางจัตุรัสมีน้ำพุ SEBILIJ สไตล์ออตโตมัน BASCACIJA เป็นย่านบาร์ซ่าร์เก่า โดยปัจจุบันได้กลายเป็นถนนสายหลักของเมืองซารางเยโว ตั้งอยู่บริเวณเมืองเก่า เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลีก ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง


ค้างคืนที่เมือง Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Day 8 - SARAJEVO

วันนี้ เราจัดรถรับส่งท่าน ณ สนามบิน ตามเวลานัดหมาย และเดินทางกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ


ราคา

ค่ารถตู้พร้อมคนขับ ราคาวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม

1. ค่ารถตู้พร้อมคนขับ (ราคารวมค่าน้ำมัน ทางด่วน โรงแรมและอาหารของคนขับแล้ว)
2. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม

1.โรงแรมของท่าน
2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 
การจ่ายเงิน

• งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

• งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

• งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

• งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)