ทัวร์ยุโรปส่วนตัว (NMC002) เส้นทางเมืองเก่ากลุ่มยูโกสลาเวีย ออสเตรีย - สโลวีเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย - นอร์ธ มาซิโดเนีย (10 วัน 9 คืน)

ทัวร์ยุโรปส่วนตัว เส้นทางเมืองเก่ากลุ่มยูโกสลาเวีย ออสเตรีย - สโลวีเนีย - โครเอเชีย -

บอสเนีย - นอร์ธ มาซิโดเนีย (10 วัน 9 คืน)

เริ่มทริปที่เวียนนาออสเตรีย เที่ยวหลักๆ 4 ประเทศ สุดสวยงาม เที่ยวสโลวีเนีย - เที่ยวโครเอเชีย - เที่ยวบอสเนีย - เที่ยวนอร์ธมาซิโดเนีย จบทริปที่มาซิโดเนีย บินกลับประเทศไทย ที่เมืองสโกเปีย (Skopje) ทริป 10 วัน 9 คืน สวยงามลงตัว กรุ๊ปเล็กส่วนตัวเที่ยวครบไฮไลต์แบบเจาะลึก เก็บเมืองสวยงามชายฝั่งทะเลเอเดรียติก และเมืองเก่าแห่งกลุ่มประเทศยูโกสลาเวีย

Austria - Slovenia - Croatia - Bosnia - North Macidonia (10 days)

Day 1 - VIENNA - BLED

Day 2 - BLED - LJUBLIJANA

Day 3 - ZAGREB

Day 4 - PLITVICE NATIONAL PARK - ZADAR

Day 5 - ZADAR - SPLIT 

Day 6 - MOSTAR - BLAGAJ - DUBROVNIK

Day 7 - DUBROVNIK - BUDVA

Day 8 - PRIZREN - PRISTINA 

Day 9 - PRISTINA - SKOPJE 

Day 10 - SKOPJEDay 1 - VIENNA - BLED


ซียูอะเกนทัวร์ รอรับท่าน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา จากนั้น พาท่านออกเดินทาง 380 กม. สู่สาธารณรัฐสโลวีเนีย ดินแดนที่มีความสวยงาม ทางลักษณะภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ ภูเขา และศิลปวัฒนธรรมที่สุดแสนจะงดงาม นำท่านเข้าสู่เบลด (BLED) เมืองตากอากาศตั้งอยู่ริมทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสโลเวเนีย และได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์

ค้างคืนที่เมือง Bled, Slovenia

Day 2 - BLED - LJUBIJANA


วันนี้ ล่องเรือชมความงามของทะเลเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ (BOHINJ GLACIER) ในยุคน้ำแข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ น้ำในทะเลสาบ ไม่ได้มาจากการละลายของธารน้ำแข็ง แต่มาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง น้ำในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไม่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว

ลงเรือล่องผ่านปราสาทเบลด (BLAED CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิเฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมันยกให้เป็นสถานที่พักของบิชอป อัล เบี่ยม แห่งบริเซน (BISHOP ALBIUM OF BRIXEN) ในปี ค.ศ. 1004


ตอนบ่าย ออกเดินทางสู่กรุงลูบลิยานา (LJUBLJANA) พาชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญที่สุดของเมือง มีรูปปั้นของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลักษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอร์ตนูโว


ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์นิกายฟรานเซสกันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตา ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เล่ม


ชมจัตุรัสมีสะพาน 3 แห่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลูบลีอานา ที่สำคัญคือ สะพานมังกร ซึ่งสร้างในปี 1901 เป็นสะพานแห่งแรกๆ ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งประดับด้วยรูปปั้นมังกรในแบบอาร์ตนูโว


เดินเล่นลานปราสาทลุบบลิยาน่า ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลูบลิยาน่า ปราสาทถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องอาณาจักรจากการรุกรานของชาวเติร์กและกบฎ ปัจจุบันปราสาทลูบลิยาน่าได้กลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและยังกลายเป็นหอชมเมือง ซึ่งสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้เกือบทั้งหมด

ค้างคืนที่เมือง Ljubljana, Slovenia

Day 3 - ZAGREB


ช่วงเช้าออกเดินทาง 150 กม. ไปยังประเทศโครเอเทีย เที่ยวกรุงซาเกรบ ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์แห่งมนต์ขลังที่ท่านแทบไม่เชื่อต่อสายตาตนเองว่าเป็นเมืองที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตการณ์เมื่อไม่นานมานี้เอง

ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันประชาชนชาวโครแอทมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใช้รถรางเป็นพาหนะ สัญจรนับสิบสาย ทั่วทั้งเมือง

กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต LOWER TOWN ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเที่ยวชมวิหารเซนต์สตีเฟน ที่สร้างโบสถ์นีโอโกธิคขมตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจ้งเก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกมาก นำท่านเข้าสู่เขต UPPER TOWN ชมวิหารเซนต์มาร์ก (ST.MARKS CHURCH) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราชองกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกรบ


ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT PALACE) 


ชมจุดชมวิวที่สามารถเห็นกรุงซาเกรบ ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง และชอปปิ้งยังถนนสายชอปปิ้งประจำเมือง

ค้างคืนที่เมือง Zagreb, Croatia

Day 4 - PLITVICE NATIONAL PARK - ZADAR


ช่วงเช้า พาออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (PLITVICE NATIONAL PARK) เป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1972 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบน้อยใหญ่ 16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง


ท่านจะสังเกตเห็นหญ้ามอสที่ชุ่มฉ่ำชั่วนิรันดร์กาล ชมฝูงปลาแหวกว่ายในน้ำราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น

ชมน้ำตก THE PLIVICE WATERFALLS ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน จากนั้นเดินลัดเลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรือในทะเลสาบ JEZERO KOZJAK เต็มอิ่มกับความงามของทะเลสาบและหุบเขา


ใช้เวลาในการชมน้ำตกทั้งหมด ราว 6 ชม. จากนั้นออกเดินทางไปยังเมืองซาดาร์ ระยะทางประมาณ 180 กม.


เที่ยวชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร์ ผ่านชมโบสถ์เซนต์โดนาทัส สิ่งก่อสร้างในคริสต์วรรษที่ 9 เชิญท่านชม SEA ORGAN สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัยเกลียวคลื่น ที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก นิโคล่า


ค้างคืนที่เมือง Zadar, Croatia

Day 5 - ZADAR - SPLIT


ออกเดินทางสู่เมืองสปริท SPLIT ระยะทาง 160 กม. ชมเมืองสปริทชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ นำท่านชมย่าน PEOPLE’S SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี ค.ศ.295 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวังแห่งนี้ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อต่อสู่ห้องอื่นๆชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้แกะสลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE ‘S SQUARE) ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนแรกของโครเอเชีย


ค้างคืนที่เมือง Split, Croatia

Day 6 - MOSTAR - BLAGAJ - DUBROVNIK


ช่วงเช้าเดินทาง 170 กม. สู่เมืองโมสตาร์ (MOSTAR) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต


โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (NERETVA) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กีสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช

ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่าโมสตาร์ มาจากคำว่า “THE BRIDGE KEEPERS” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูแลรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทว่า


ชมเมืองแบบเติร์ก (TURKISH HOUSE) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านเดินอิสระเดินซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยบ่าย นำท่านเดินทาง 15 กม. สู่เมือง “บลากายจ์” (BLAGAJ) นำท่านชมน้ำตกบลากายจ์ ที่ไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาสายน้ำที่ใสสะอาดผ่านโขดหินเป็นชั้นๆสวยงามเดินทาง 135 กม. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติคซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ


ค้างคืนที่เมือง Dubrovnik, Croatia

Day 7 - DUBROVNIK - BUDVA


เที่ยวเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล DUBROVNIK-NERETVA อยู่ทางตอนใต้ของแคว้น DALMATIA ที่องค์การ UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 นับเป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามติดอันดับต้นของโลก


ชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิคที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งทะเลอะเดรียติค ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้มอรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับ แกรนด์แคนนหรือแกรนด์คาเนลแห่งเวนิส นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และคงความงดงามทะเลอะเดรียติค และเดินเล่นชมเมืองช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก


เดินทาง 90 กม. สู่เมือง “บุดวา” (BUDVA) ประเทศมอนเตนิโกร เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลอะเดรียติค เป็นเมืองที่เคยปกครองโดยบาทหลวง ในปัจจุบันมีประชากรประมาณ 60,000 คน เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวห่งมอนนิโกรเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบตั้งแต่ยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีหาดทรายแสนสวย ตัวเมืองมีอายุกว่า 2,500 ปี ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในการจัดตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดบนชายฝั่ง ADRIATIC


ค้างคืนที่เมือง Budva, Montenegro

Day 8 - PRIZREN - PRISTINA


ช่วงเช้าเดินทาง 270 กม. ไปยังเมืองพริซเรน (PRIZREN) อดีตเมืองศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเซอร์เบีย เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของโคโซโว ซึ่งอยู่ติดกับมาซิโดเนียและแอลเบเนีย


ตัวเมืองตั้งอยู่บนส่วนลาดชันของภูเขาซาร์นา จากนั้นเข้าชมมัวยิดสินานปาซา (SINAN PASHA MOSQUE) เป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1615 ซึ่งได้รับยกย่องว่า “อนุสรณ์สถสนแห่งวัฒนธรรม”

ชมโบสถ์แม่พระ (CHURCH OF OUR LADY OF LJEVIS) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 2006 โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่13 โดยกษัตริย์ชาวเซอร์เบียสเตฟาน มิลูทิน เป็นโบสถ์แบบเซอร์เบียออโธดอกซ์ และหลังจากการเข้ามายึดครองอาณาจักรแห่งนี้โดยชาวออตโตมัสในศตวรรษที่ 14 ได้เปลี่ยนโบสถ์แห่งนี้เป็นมัสยิด และในต้นศตวรรษที่ 20 ก็ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นโบสถ์อีกครั้ง

บ่าย ชมอารามดิคานิท (MONASTERY DECANIT) เป็นอารามที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางของอาณาจักรเซอร์เบีย โดยกษัตรย์เซอร์เบีย (KING STEFAN DECANSKI) เป็นวิหารที่สำคัญที่สุดของเซอร์เบีย ออร์โธดอกซ์ และเซอร์เบียยังถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศถึงแม้จะตั้งอยู่ในเขตโคซาโว อารามอยู่ภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมายของประเทศเซอร์เบรยตั้งแต่ ค.ศ.1947 และเข้าชมภายในวิหารที่มีภาพปูนเปียก (FRESCO) ที่แสดงเรื่องราวของศาสนาคริสต์และเรื่องราวของการเผยแพร่ศาสนาในภูมิภาค ที่ยังคงสมบูรณ์มาก (ห้ามถ่ายภาพ)

จากนั้นเดินทาง 90 กม. ไปเมืองพริซตินา (PRISTINA) เป็นเมืองหลวงแห่งโคโซโว ขมเมืองพริซตินา เมืองที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นคอมมิวนิสต์ในยุคโซเวียตได้เป็นอย่างดี 

ชมจัตุรัส สแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา (SKANDERBEG MONUMENT) หอนาฬิกาประจำเมืองและสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็นในแบบฉบับโซเวียต

ค้างคืนที่เมือง Pristina

Day 9 - PRISTINA - SKOPJE


เดินทาง 95 กม. สู่เมืองสโกเปีย (SKOPJE) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมาซิโดเนีย เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ทางวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจของประเทศ เคยเป็นเมืองหลวงของเซอร์เบียและบัลแกเรียในอดีต หลังจากประเทศมาซิโดเนียได้แยกตัวออกมาจากกลุ่มยูโกสลาเวียแล้ว รัฐมาซีโดเนียได้พัฒนาบ้านเมืองอย่างเต็มที่ ทำให้เมืองหลวงสโกเปียกลับมามีชีวิตชีวาสวยงามไม่แพ้มหานครอื่นๆของยุโรปชมจัตุรัสมาซิโดเนีย (MACEDONIA SQUARE) ชมอนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช (ALEXANDER THE GREAT) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการที่ประเทศได้รับเอกราชมา 20 ปีชมประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย (PORTA MACEDONIA) สร้างขึ้นเพื่อให้สัญลักษณ์ของการประกาศอิสรภาพของมาซิโดเนียที่มีมากว่า 20 ปี และแวะถ่ายรูปกับสะพานหิน (STONE BRIDGE) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งไบเซนไทน์ (JUSTINIAN-ครองราชย์ ค.ศ.527-565)เดินข้ามสะพานหิน (STONE BRIDGE) ข้ามแม่น้ำวาร์ตาร์สู่เขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยร้านค้าบาร์ซ่า ที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวเติร์กเนื่องจากถูกปกครองโดยออตโตมาน ประมาณ 500 ปี จากนั้นเดินช้อปปิ้งและเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย


ค้างคืนที่เมือง Skopje, North Macedonia

Day 10 - SKOPJE

วันนี้ เราจัดรถรับส่งท่าน ณ สนามบิน ตามเวลานัดหมาย และเดินทางกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

ราคา

เดินทาง 6-8 ท่าน ท่านละ 80,900 บาท


ราคารวม

  1. รถตู้/รถโค้ชพร้อมคนขับรถ ตามขนาดของกรุ๊ป (ราคารวมน้ำมัน ทางด่วน โรงแรม และอาหารคนขับแล้ว)
  2. ที่พักพร้อมอาหารเช้า ราคาไม่เกินคืนละ 120 ยูโร ต่อห้องคู่ หากต้องการอัพเกรด จ่ายเพิ่มเองตามจริง
  3. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์


 
ราคาไม่รวม

  1. ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
  2. กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
  3. ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
  4. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
  5. หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 10,000 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว


 
การจ่ายเงิน

• งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)
• งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว
• งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน
• งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)tag: เที่ยวมาซิโดเนียเหนือ (North Macedonia) ทัวร์มาซิโดเนียประเทศเล็กแต่ความสวยไม่เล็กแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมขาติมากมี  ประเทศบนคาบสมุทรบอลข่านระหว่างยูโกสลาเวียแอลเบเนียกรีซและบัลแกเรียเป็นสาธารณรัฐเล็กๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยตำนานมาซิโดเนียโบราณลึกลับมรดกที่เก่าแก่เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงาม