เนตรนภา แก้วแสงธรรม (หริ่น) : Manager

ผู้นำทัวร์แบบส่วนตัวยุโรป เจ้าแรกๆ ของวงการ ที่สร้างปรากฏการณ์พาคนไทยเที่ยวอย่างมีความสุขในยุโรป มานานกว่า 10 ปี

บริษัท ซียูอะเกน จำกัด (SEE YOU AGAIN CO.,LTD. ) มี เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา (หริ่น) และครอบครัว เป็นผู้จัดการ โดยความร่วมมือกับ บริษัท โอซีที ทราเวล จำกัด (OCT TRAVEL s.r.o. ) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Bainbridge Bay s.r.o. เพื่อขยายไปธุรกิจ START UP นอกเหนือจาก TOUR) ทำให้ทั้งสองบริษัทฝั่งไทยและยุโรป สามารถร่วมกันจัด "ทัวร์ส่วนตัวยุโรป" ให้แก่คนไทยได้อย่างมีพาวเว่อร์มากขึ้น

ประวัติส่วนตัว 

เนตรนภา (หริ่น) เป็นคนไทย เชื้อสายอีสาน - ไหหลำ จาก จ. อุบลราชธานี

- จบปริญญาตรีด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโทสาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

- ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษไทยรัฐประจำกรุงปราก และนักเขียน GHOST WRITER ที่ติดอันดับ BEST SALLER มามากมาย, คอลัมนิสต์ "Stories from Abroad" ปี 2015 นิตยสาร Secret, THAILAND

- ผู้เขียน ปรากในรอยหนาว, 13 ปราสาทเล็กโรแมนติกในสาธารณรัฐเช็ก, ปารีส 0 องศา

- นักเขียนเรื่องท่องเที่ยวที่อาศัยถาวรในกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก มานานสิบกว่าปี ได้รับสิทธิพำนึกถาวรตลอดชีพ

- ก่อตั้งบริษัททัวร์เพื่อจัดทัวร์ส่วนตัวยุโรปเป็นเจ้าแรก จนถึงปัจจุบันรวมสิบปี - ได้รับการนำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, รายการโทรทัศน์ครู, GMM, รวมถึงนิตยสารเที่ยวรอบโลก และสื่อมวลชน แขก VIP ของรัฐบาล และสถานทูตไทยในยุโรปมากมาย ทำให้เกิดกระแสการเที่ยวยุโรปแบบส่วนตัว จนเป็นทัวร์ระดับตำนาน จุดเด่นบริการ