แนะนำสายการบินเดินทางไปเซอร์เบีย

 

การเดินทางจากประเทศไทย เที่ยวบินไปประเทศเซอร์เบีย มีเที่ยวบินจาก Bangkok - Belgrade  โดยกรุงเบลเกรดมีสนามบินเบลเกรด นิโคลา เทสลา หรือ Belgrade Nikola Tesla Airport ( BEG ) 


ปัจจุบันในช่วงโควิดมีหลายสายการบินที่เดินทางไปเซอร์เบีย ขอแนะนำสายการบินที่มีเที่ยวบินมากและมีต่อเครื่อง 1 ครั้ง ดังนี้

1. สายการบิน KLM ต่อเครื่องที่อัมสเตอร์ดัม
2. สายการบิน Lufthansa ต่อเครื่องที่แฟรงค์เฟิร์ต
3. สายการบิน Emirates ต่อเครื่องที่ดูไบ
4. สายการบิน Swiss ต่อเครื่องที่ซูริค
5. สายการบิน Austrian ต่อเครื่องที่เวียนนา
6. สายการบิน Qatar ต่อเครื่องที่โดฮา


ข้อควรระวัง : 

- การเลือกสายการบินมีข้อระวังในเรื่องวีซ่าที่ท่านใช้เดินทางไปเซอร์เบีย หากท่านมิได้ถือวีซ่าเชงเก้น เช่น ท่านถือวีซ่าเซอร์เบีย (ประเทศเซอร์เบียยอมรับวีซ่าเชงเก้นให้เข้าประเทศเพื่อท่องเที่ยว) หากไม่ได้ถือวีซ่าเชงเก้นห้ามเลือกสายการบินที่มีต่อเครื่อง 2 ครั้งในประเทศกลุ่มเชงเก้น เพราะมิเช่นนั้น แล้วท่านจะต้องมีวีซ่าเชงเก้น

- แต่ในกรณีหากต่อเครื่อง 2 ครั้ง คือมีต่อเครื่อง 1 ครั้งในประเทศนอกกลุ่มเชงเก้น และต่อเครื่องอีก 1 ครั้ง ในประเทศกลุ่มเชงเก้น ท่านยังสามารถเลือกได้

หรือหากท่านต้องการความมั่นใจข้อแนะนำคือ โปรดสอบถามสายการบินอีกครั้งว่าท่านถือวีซ่าอะไรและวีซ่านี้สามารถเลือกไฟลท์บินนี้ได้หรือไม่

 

 

ผู้เขียน : วาวา-ซียูอะเกน

Text By  : Vava-See you again