ทัวร์ยุโรปส่วนตัว (SER001) GRAND SERBIA TOUR ทัวร์แกรนด์เซอร์เบีย (8 วัน 7 คืน)

 

ทัวร์ยุโรปส่วนตัว GRAND SERBIA TOUR ทัวร์แกรนด์เซอร์เบีย (8 วัน 7 คืน)

ทัวร์ส่วนตัว แกรนด์เซอร์เบีย ครบไฮไลต์ (8 วัน 7 คืน) เส้นทางนี้พาเที่ยวครบทั้งเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ 3 เมือง คือ BELGRADE - NOVI SAD - NIS รวมถึงได้เที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อยที่คุณจะได้สัมผัสยุโรปในแบบเซอร์เบียอย่างเต็มอิ่ม พร้อมชมธรรมชาติของภูเขา KOPAONIK ที่สูงที่สุดในเซอร์เบีย และภูเขา ZLATIBOR แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เริ่มทริปที่กรุงเบลเกรด และจบทริปที่กรุงเบลเกรดเช่นกัน 

 

ทัวร์ยุโรปส่วนตัว GRAND SERBIA TOUR ทัวร์แกรนด์เซอร์เบีย (8 วัน 7 คืน)
วันที่ 1: BELGRADE - CITY CENTER - นอนค้างคืนที่กรุงเบลเกรด
วันที่ 2: BELGRADE - KRUSEDOL MONASTERY - SREMSKI KARLOVCI - NOVI SAD - นอนค้างคืนที่กรุงเบลเกรด
วันที่ 3: BELGRADE - GOLUBAC - LEPENSKI VIR - KLADOVO - นอนค้างคืนที่เมือง KLADOVO
วันที่ 4: KLADOVO - FELIX ROMULIANA - NIS - นอนค้างคืนที่เมือง NIS
วันที่ 5: NIS - KRUSEVAC - ZICA - STUDENICA - KOPAONIK - นอนค้างคืนบริเวณภูเขา KOPAONIK
วันที่ 6: KOPAONIK - SOPOCANI -MOKRA GORA - ZLATIBOR - นอนค้างคืนที่บริเวณภูเขา ZLATIBOR
วันที่ 7: ZLATIBOR - TOPOLA,OPLENAC - AVALA MOUNTAIN - BELGRADE - นอนค้างคืนที่กรุงเบลเกรด
วันที่ 8 : BELGRADE - HOUSE OF FLOWERS - FASHION PARK OUTLET CENTER INDIJA - NIKOLA TESLA AIRPORT -

  


วันที่ 1: BELGRADE - CITY CENTER - นอนค้างคืนที่กรุงเบลเกรด


รอรับท่าน ณ ที่พักของท่านหรือรอรับที่สนามบินปลายทาง ณ Nikola Tesla Airport กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย หรือชื่อทางการว่า “สาธารณรัฐเซอร์เบีย” เป็นประเทศสาธารณรัฐตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป เมืองหลวงคือกรุงเบลเกรด

จากนั้นตรงไปที่อุทยานกลาง Kalemegdan และป้อมปราการเบลเกรด (The Belgrade Fortress) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบลเกรด ป้อมปราการเบลเกรดตั้งอยู่บนเนินเขาสีขาว ถูกทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่กว่า 16 ศตวรรษ ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงกรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย เพราะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง จึงสามารถชมวิวพาโนราม่าของแม่น้ำซาว่าและแม่น้ำดานูบ พร้อมชมวิวเมืองทั้ง 2 ฝั่งของกรุงเบลเกรดและฝั่ง New Belgrade อันงดงาม

แล้วพาท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งและทานอาหารเที่ยงที่ถนน knez mihailova ถนนสายช้อปปิ้งในใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง

จากนั้นพาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเซอร์เบีย The National Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด

จากนั้นไปที่วิหารเซนต์ซาว่า (St. Sava Church) ที่สำคัญมากของประเทศเซอร์เบีย ถือเป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุด ถูกสร้างให้เป็นเกียรติกับนักบุญซาว่า ผู้ก่อตั้งเซอร์เบียออร์โธดอกซ์

ก่อนจบทริปวันแรกจะพาท่านไปที่เมืองซีมุน Zemun ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเบลเกรดนับตั้งแต่ปี 1934 เดินทางเพียง 13 กม. เมืองนี้เคยเป็นเมืองชายแดนระหว่างจักรวรรดิ์ออตโตมันและออสเตรีย ท่านจะได้เดินชมเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของยุโรปกลางอันเก่าแก่ ชมตลาดกลางใจกลางเมือง จากนั้นเดินไปที่แม่น้ำดานูบชมวิวแม่น้ำที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนของคนท้องถิ่น จากนั้นเดินต่อไปที่ The Millenium Tower เพื่อขึ้นหอคอยไปดูวิวเมืองซีมุนอันงดงาม แล้วเดินไปที่โบสถ์เซนต์นิโคลัส โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซีมุน


นอนค้างคืนที่เมืองหลวง ณ กรุงเบลเกรด

  
 

 

วันที่ 2: BELGRADE - KRUSEDOL MONASTERY - SREMSKI KARLOVCI - NOVI SAD - นอนค้างคืนที่กรุงเบลเกรด


หลังอาหารเช้าออกจากกรุงเบลเกรด เริ่มต้นทัวร์เต็มวันไปยัง Vojvodina เป็นภูมิภาคที่สวยที่สุดของประเทศเซอร์เบีย เป็นดินแดนแห่งสถาปัตยกรรมคลาสสิกและเมืองที่เงียบสงบเต็มไปด้วยเสน่ห์ ระยะทาง 80 กม. ท่านจะเห็นภูเขา Fruska Gora ที่ถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งเซอร์เบียด้วยภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและชนบทอันงดงาม ขับตรงไปที่โบสถ์ Krusedol โบสถ์ในศตวรรษที่สิบหก ถือเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดของ Fru?ka Gora

ต่อมาเดินทาง 12 กม. ไปที่เมือง Sremski Karlovci ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของ Serbs ในช่วงรัชสมัยออสเตรีย - ฮังการี ชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส, โรงเรียนแห่งแรกของเซอร์เบีย, น้ำพุโฟร์ไลออนส์
และรับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นเดินทางระยะทาง 12 กม. ไปเมือง Novi Sad เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเซอร์เบีย และเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 2 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบทางตอนเหนือของประเทศ เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมเซอร์เบีย จึงได้รับสมญานามว่าเป็น "เซอร์เบียเอเธนส์" และ Novi Sad ยังเป็นเมืองแห่งศิลปะวิทยาศาสตร์และความบันเทิง พาท่านชมสวน Dunavski (Danube) ,เดินเล่นไปตามถนน Zmaj Jovina และ Stari Grad ใจกลางเมืองเก่า, โบสถ์คาทอลิค The Name of Mary, เยี่ยมชมป้อมปราการ Petrovaradin ซึ่งเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดของแม่น้ำดานูบที่สร้างขึ้นในสมัยของพระนางมาเรียเทเรซ่า

จากนั้นออกเดินทางจากเมือง Novi Sad ในตอนบ่าย ขับรถระยะทาง 90 กม. กลับไปที่เมืองหลวงกรุงเบลเกรด พาท่านรับประทานอาหารเย็น แล้วเช็คอินเข้าที่พัก นอนค้างคืนที่กรุงเบลเกรด

  



วันที่ 3: BELGRADE - GOLUBAC - LEPENSKI VIR - KLADOVO - นอนค้างคืนที่เมือง KLADOVO

หลังอาหารเช้าออกจากกรุงเบลเกรด ขับรถประมาณ 130 กม. ไปที่หมู่บ้าน Golubac ตั้งอยู่ในเขต Branicevo ของเซอร์เบียตะวันออก ตั้งอยู่ทางด้านขวาของแม่น้ำดานูบ ใกล้รอยต่อประเทศโรมาเนีย และอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ Corap ทำให้เห็นวิวธรรมชาติที่งดงาม หมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการตกปลาและแล่นเรือใบ 

ที่นั่นท่านจะได้ชม Golubac Fortress หรือป้อมปราการ Golubac ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างสมบูรณ์และเปิดในปี 2019 ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ อยู่ติดกับชายแดนประเทศโรมาเนีย โดยมีแม่น้ำดานูบกั้นขวาง ทำให้มองเห็นวิวแม่น้ำที่สวยงาม ป้อมปราการ Golubac ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ในปี 1335 แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครสร้างและสร้างเมื่อใด เพราะมีตำนานท้องถิ่นจำนวนมากเกี่ยวกับที่มา อดีตเป็นที่ตั้งของนิคมโรมัน ในช่วงยุคกลางกลายเป็นเป้าหมายของการต่อสู้มากมายโดยเฉพาะระหว่างจักรวรรดิออตโตมันและราชอาณาจักรฮังการี ป้อมปราการ Golubac ประกอบด้วยหอคอยเก้าหลังสูงถึง 25 เมตรและเชื่อมโยงกับกำแพงหิน

จากนั้นพาท่านรับประทานอาหารเที่ยงบริเวณใกล้ Golubac Fortress


จากนั้นขับรถระยะทาง 35 กม. ไปที่ Lepenski Vir โบราณสถานที่สำคัญของวัฒนธรรม Mesolithic Iron Gates ของคาบสมุทรบอลข่าน เป็นที่ตั้งของหนึ่งในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดและการค้นพบทางโบราณคดีที่เปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับยุคหินต้นในยุโรป

จากนั้นขับรถระยะทาง 90 กม. ไปที่เมือง Kladovo พาท่านรับประทานอาหารเย็น แล้วเช็คอินเข้าที่พัก

นอนค้างคืนที่เมือง Kladovo

  



วันที่ 4: KLADOVO - FELIX ROMULIANA - NIS - นอนค้างคืนที่เมือง NIS


หลังอาหารเช้าออกจากเมือง Kladovo ขับรถ 120 กม. ไปยัง Felix Romuliana เฟลิกซ์โรมูเลียอานา ซึ่งเป็นพระราชวังและวิหารโรมันโบราณที่สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิกาเลเรียส มรดกโลกขององค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Zajecar และรับประทานอาหารเที่ยงที่นี่

หลังจากนั้นระยะทาง 120 กม. ไปที่เมือง Nis เมืองใหญ่อันดับ 3 ในเซอร์เบียและเป็นเมืองท่องเที่ยว ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในบอลข่านและยุโรป เป็นสถานที่ประสูติของจักรพรรดิโรมันที่มีพระนามว่า คอน
สแตนตินมหาราช โดยชาวบัลแกเรีย ฮังการี และเติร์กผลัดกันเข้ายึดครองหลายครั้งเป็นเวลานาน 300 ปี จนตกเป็นของเซอร์เบียในปี ค.ศ. 1878

พาท่านเยี่ยมชม Nis Fortress ป้อมปราการเมือง Nis ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ได้รับการประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองต่อไปที่บริเวณถนน Obrenoviceva ย่านโบฮีเมียเก่าที่เรียกว่า Kazandzijskosokace พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่ย่านใจกลางเมือง จากนั้นพาท่านเช็คอินเข้าที่พัก

นอนค้างคืนที่เมือง Nis

  

                                                                    

วันที่ 5: NIS - KRUSEVAC - ZICA - STUDENICA - KOPAONIK - นอนค้างคืนบริเวณภูเขา KOPAONIK


หลังอาหารเช้าออกจากเมือง Nis ขับรถระยะทาง 75 กม. ไปที่เมือง Krusevac ถือเป็นหนึง่ในเมืองที่มีความสำคัญในเซอร์เบีย ตั้งอยู่ในเซอร์เบียตอนกลาง เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1914 โดยเจ้าชาย Lazar แห่งเซอร์เบีย ที่นั่นท่านจะได้เดินเที่ยวใจกลางเมืองและรับประทานอาหารเที่ยง

จากนั้นขับรถไปต่อที่ 65 กม. เพื่อเยี่ยมชมโบสถ์ Zica ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Kraljevo, โดยสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่สิบสามโดยกษัตริย์เซอร์เบีย ที่ชื่อกษัตริย์สเตฟาน

จากนั้นไปต่อที่ 55 กม. เพื่อเยี่ยมชมโบสถ์ Studenica ซึ่งถือเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของเซอร์เบียที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุด

จากนั้นขับรถระยะทาง 70 กม. ไปภูเขา Kopaonik เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในโคโซโวและเซอร์เบีย ท่านจะได้เห็นวิวธรรมชาติของภูเขา ซึ่งถือเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในเซอร์เบีย ที่มีความสูง 2,017 เมตร และเป็นเป็นอุทยานแห่งชาติในปี 1981ครอบคลุมพื้นที่ 121.06 ตร.กม. พาท่านรับประทานอาหารเย็น แล้วเช็คอินเข้าที่พัก

นอนค้างคืนที่บริเวณ Kopaonik

  

 


วันที่ 6: KOPAONIK - SOPOcANI -MOKRA GORA - ZLATIBOR - นอนค้างคืนที่บริเวณภูเขา ZLATIBOR


หลังอาหารเช้าขับรถระยะทาง 65 กม. ไปที่โบสถ์ Sopocani monastery ที่ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งเซอร์เบีย Stefan Uro? I ในปี 1259 จนถึงปี 1270 ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ Ra?ka ในภูมิภาค Ras ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรัฐยุคกลางเซอร์เบีย และเป็นมรดกโลกในปี 1979

แวะพักทานอาหารเที่ยงระหว่างเดินทางระยะทาง 170 กม. ไปยังภูเขา Zlatibor ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซอร์เบีย และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการเล่นสกี

ที่นั่นท่านจะได้เยียมชมหมู่บ้านน่ารัก Mokra Gora ที่ได้รับความนิยมหลังจากการสร้างทางรถไฟสายแคบที่เรียกว่า Sargan Eight อันมีเอกลักษณ์ในโลก เป็นทางรถไฟที่ผ่านอุโมงค์ 22 แห่งและสะพาน 5 แห่งและเอาชนะความสูง 300 เมตร รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร รถไฟวิ่งจากหมู่บ้าน Mokra Gora ไปยังสถานี Sargan Vitasi

หลังจากนั้นขับรถไปที่พัก เพื่อค้างคืนที่บริเวณภูเขา Zlatibor

  

 


วันที่ 7: ZLATIBOR - TOPOLA,OPLENAC - AVALA MOUNTAIN - BELGRADE - นอนค้างคืนที่กรุงเบลเกรด


หลังอาหารเช้า ออกเดินทางไปทางเหนือ 150 กม. ไปยังเมือง Topola, Oplenac เมืองเล็ก ๆ ในใจกลางเซอร์เบีย เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ Karadordevic พาท่านชมโบสถ์เซนต์จอร์จ ซึ่งเป็นสุสาน Karadordevic เพราะมีห้องใต้ดินที่ประกอบด้วยพระธาตุของสมาชิกของราชวงศ์ Karadordevic จากนั้นเยี่ยมชมที่ประทับฤดูร้อนของกษัตริย์ Peter Karadordevic ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1912 และรับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองนี้

หลังจากนั้นขับรถระยะทาง 70 กม. ไปที่ภูเขา Avala เพื่อชมวิวเมืองเบลเกลดอันงดงามบนภูเขา Avala ที่ตั้งอยู่ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเบลเกรด พาท่านขึ้นไปดูวิวสูงที่หอคอยซึ่งจะเห็นวิวเมืองเบลเกรด

จากนั้นขับรถระยะทาง 20 กม. ไปที่กรุงเบลเกรด พาท่านรับประทานอาหารเย็น แล้วเช็คอินเข้าที่พัก

นอนค้างคืนที่กรุงเบลเกรด

 

 



วันที่ 8 : BELGRADE - HOUSE OF FLOWERS - FASHION PARK OUTLET CENTER INDIJA - NIKOLA TESLA AIRPORT


หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านเยี่ยมชม House of Flowers พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ยูโกสลาเวีย ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในเซอร์เบีย เพราะเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเวลาและอุดมการณ์ซึ่งปกครองในภูมิภาคนี้มาเกือบ 50 ปี ในอดีตเป็นสถานที่พักผ่อนหรือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดียูโกสลาเวีย Josip Broz Tito

จากนั้นออกเดินทางไปนอกเมืองกรุงเบลเกรดประมาณ 50 กม. เพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่เอ้าท์เล็ท Fashion Park Outlet Center Indija

จบทริปด้วยการเดินทาง 40 กม. ตรงไปที่ Nikola Tesla Airport เพื่อส่งท่านที่สนามบินในกรุงเบลเกรดอย่างปลอดภัย


ตั๋วเครื่องบิน  
ตั๋วเครื่องบินไฟลต์ไป : กรุงเทพฯ - เบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย (Nikola Tesla Airport )
ตั๋วเครื่องบินไฟลต์กลับ : เบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย (Nikola Tesla Airport ) - กรุงเทพฯ

วีซ่า ขอวีซ่าท่องเที่ยวเซอร์เบีย สมัครออนไลน์โดยอีเมล์ไปที่สถานทูตเซอร์เบียประจำประเทศอินโดนีเซีย/
หากวีซ่าผ่านให้ส่งพาสปอร์ตไปประทับตราวีซ่าที่อินโดนีเซีย โดยส่งทางโปรษณีย์พิเศษ DHL
หมายเหตุ : สามารถใช้วีซ่าอเมริกา- วีซ่าอังกฤษ - วีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple ที่ยังไม่หมดอายุเดินทางท่องเที่ยวในเซอร์เบียได้ไม่เกิน 30 วัน

  

ราคา

เดินทาง 6-8 ท่าน ท่านละ 65,500 บาท

 

ราคารวม

 1. รถตู้/รถโค้ชพร้อมคนขับรถ ตามขนาดของกรุ๊ป (ราคารวมน้ำมัน ทางด่วน โรงแรม และอาหารคนขับแล้ว)
 2. ที่พักพร้อมอาหารเช้า ราคาไม่เกินคืนละ 120 ยูโร ต่อห้องคู่ หากต้องการอัพเกรด จ่ายเพิ่มเองตามจริง
 3. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม

 1. ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
 2. กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
 3. ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
 4. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 10,000 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

 

การจ่ายเงิน

 • งวด 1  มัดจำ  คณะละ 5,350 บาทสามารถจองผ่านบัตรเครดิตผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลยจากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์มจะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)
 • งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาทภายใน 7 วันหลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว (ยกเลิกทริปไม่คืน)
 • งาดที่ 3 ท่านละ  25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้วหรือ/และก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  (ยกเลิกทริปไม่คืน)
 • งวดที่ 4 ท่านละที่เหลือวันที่ 2 ของทริปหลังจากเราไปรับท่านแล้ว (ยกเลิกทริปไม่คืน)