วิธีซื้อประกันเดินทางไปเซอร์เบีย

 

วิธีซื้อประกันเดินทางไปประเทศเซอร์เบียและกลุ่มประเทศบอลข่าน


ซื้อแบบใด?

การเดินทางไปเซอร์เบียกรณีซื้อประกันเดินทางเพื่อสมัครวีซ่าเซอร์เบีย ขอแนะนำให้ซื้อแบบ  Worldwide อย่าซื้อแบบเชงเก้นเพราะประเทศเซอร์เบียมิใช่ประเทศในกลุ่มเชงเก้น  

วงเงินประกันคุ้มครอง?

สถานทูตเซอร์เบียมิได้กำหนดวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำในการซื้อประกันแต่ขอแนะนำให้ท่านซื้อตามเกณฑ์ของวีซ่าเชงเก้นคือวงเงินคุ้มครองหมวดค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยคุ้มครองในวงเงินไม่ต่ำกว่า 30,000  ยูโร 

จำนวนวันที่ซื้อประกัน?

เริ่มจากวันที่ท่านบินออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่ท่านบินถึงประเทศไทย

เช่นขาไปบินออกจากกรุงเทพวันที่ 1  มิถุนายนแต่บินถึงสนามบินปลายทาง 2  มิถุนายนท่านจะต้องซื้อประกันเริ่มจากวันที่ 1  มิถุนายน

ขากลับบินออกจากกรุงเบลเกรดวันที่ 1 สิงหาคมแต่จะบินถึงกรุงเทพฯวันที่ 2  สิงหาคมท่านจะต้องซื้อประกันไปจนถึงวันที่ 2  สิงหาคม

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม 

- ท่านต้องซื้อล่วงหน้าก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเพราะหากท่านอยู่ต่างประเทศแล้วจะไม่สามารถขอซื้อจำนวนวันประกันเพิ่มได้  และบริษัทประกันให้ท่านซื้อได้เพียง 1 กรมธรรม์ 

-ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ขอแนะนำให้ท่านซื้อจำนวนวันประกันมากกว่าที่ท่านเดินทาง 1 เดือนเช่นหากท่านเดินทาง 30  วันแต่แนะนำให้ซื้อประกัน 60 วันหรือซื้อแบบรายปีเพราะอาจมีเหตุฉุกเฉินที่ท่านต้องจำเป็นอยู่ต่อเช่นการเจ็บป่วยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแต่ประกันของท่านอาจหมดอายุก่อนทำให้ท่านไม่สามารถซื้อเพิ่มได้เพราะประกันจะต้องซื้อก่อนออกจากประเทศไทยเพราะหากอยู่ต่างประเทศแล้วไม่สามารถขอซื้อเพิ่มได้ 

- ให้เลือกซื้อประกันเดินทางกับบริษัทที่มีเงื่อนไขคืนเงินหากวีซ่าไม่ผ่าน  เช่นบริษัทแอกซ่าประกันภัย  

 

สนใจซื้อประกันเดินทางบริษัทแอกซ่าประกันภัย

Contact us : http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

 ค่าเบี้ยประกัน